Premiär 28.4.2022  kl. 19.00

övriga föreställningar på Bygård alla kl. 19.00

må 9.5

to 12.5

må 16.5

må 23.5

Turnéföreställningar:

Träskberga  måndag 13.6  kl. 19.00

Nevasvägen 340   Sibbo

Rigårdsnäs lördag 30.7  kl. 15.00

Porkalavägen 1710     Kyrkslätt

 

 

Teater Rampfeber - en medlem av NSU