Turnéföreställningar:

Rigårdsnäs lördag 30.7  kl. 15.00

Porkalavägen 1710     Kyrkslätt

 

 

Teater Rampfeber - en medlem av NSU