"Eftermiddag" 

 är en sandig komedi, men också ett lyriskt drama

Det är en lång eftermiddag någonstans i Afrika och hettan dallarar. I det främmande, när ingenting händer, ställs vi inför oss själva, våra rädslor, fördomar och tillkortakommanden. Två kvinnliga turister försöker föra en dialog, men hamnar i inre monologer med sej själva och blir dessutom ständigt avbrutna av en manlig semestersabotör.

 

"Eftermiddag" är skriven av Susanne Ringell

     och regisserad av Marc Svahnström

 

 

 

Kontakt till Rampfeber

Skriv gärna till teater@rampfeber.fi

Posten sändes till:

Rampfeber rf.

c/o Kia Lundberg-Kankare

Svedjevägen 9 A

01690 Vanda

 

Styrelsen:

Ordförande

Stina Kankare

tel 040 8460847

Sekreterare

Kia Lundberg-Kankare

tel 040 5125199

Kassör

Karri Kaksonen

tel 040 4514821

 

Teater Rampfeber - en medlem av NSU