"Eftermiddag"

Det är en lång eftermiddag någonstans i Afrika och hettan dallrar. En boaorm har dränkts men ångesten sticker upp sitt huvud. I det främmande, när ingenting händer, ställs vi inför oss själva, våra rädslor, fördomar och tillkortakommanden. Två kvinnliga turister försöker föra en dialog, men hamnar i inre monologer med sej själva och blir dessutom ständigt avbrutna av en manlig semestersabotör.

Teater Rampfeber - en medlem av NSU