Kontaktuppgifter

Skriv gärna till teater@rampfeber.fi

Posten sändes till:

Rampfeber rf.

c/o Kia Lundberg-Kankare

Svedjevägen 9 A

01690 Vanda

Styrelsen:

Ordförande

Stina Kankare

tel 040 8460847

Sekreterare

Kia Lundberg-Kankare

tel 040 5125199

Kassör

Karri Kaksonen

tel 040 4514821

 

Teater Rampfeber - en medlem av NSU